Diferentes tipos de implantes

Depenent de cada pacient, els nostres experts en implantologia dental a Sant Quirze recomanen un tipus d'implant o un altre. Sobre l'implant es col·loca una pròtesi, que pot ser de diversos tipus. Les pròtesis fixes solen estar fabricades de metall, combinació de metall i ceràmica o zirconi, que són materials altament compatibles i resistents.

Per a les pròtesis combinades utilitzem metall i resina. Cada implant i pròtesis es dissenya gràcies a la tecnologia digital Cad-Cam, que ens permet realitzar peces amb alta rigorositat i que encaixen a la perfecció. Per als casos que sigui necessari, realitzem implants de càrrega immediata, prèvia elaboració d'un estudi exhaustiu.